Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
09.05.2024

Zobacz
Karta różnorodności

Karta różnorodności

W 2014 roku spółka PCC EXOL przystąpiła do międzynarodowego grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, która stanowi pisemne zobowiązane obligujące do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Korzyści i wymierne efekty implementacji zasad Karty Różnorodności wpływają na pozytywne postrzeganie Spółki przez jej pracowników i pozostałych interesariuszy. Poszanowanie różnorodności naszych pracowników oraz brak dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość czy status rodzinny, stanowi jedną z ważniejszych wartości naszej Spółki. Różnorodność stała się zatem elementem wartości etycznych w PCC EXOL SA. Przyjęte przez nas wartości, to nie tylko odpowiedź na rosnącą świadomość społeczną, ale także uzasadnione biznesowo działania wspierające rozwój naszej Spółki.

<h5>Karta różnorodności</h5>
<h3>od 2014 roku</h3>
Karta różnorodności

od 2014 roku

<h3>65% kobiet</h3>
<h5>na stanowiskach menadżerskich w PCC Exol SA</h5>

65% kobiet

na stanowiskach menadżerskich w PCC Exol SA
<h3>95%</h3>
<h5>Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn 2022 r.</h5>

95%

Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn 2022 r.

Karta Różnorodności, przynosi korzyści społeczne, wśród których można wyróżnić: zwiększenie integracji i tolerancji, zmniejszanie rozwarstwienia społecznego, czy lepsze rozumienie potrzeb, kultur i zachowań różnych środowisk. Wychodzi poza granice obowiązujących standardów polskiego prawodawstwa. Od firm takich jak PCC EXOL SA, które realizują zapisy dokumentu, oczekuje się więcej. Karta Różnorodności, to również szeroka współpraca międzysektorowa i członkostwo w gronie organizacji, które stały się liderami w obszarze zarządzania różnorodnością w Polsce.

Polityka różnorodności PCC EXOL SA