Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
20.06.2024

Zobacz
Etyka w biznesie

Etyka w biznesie

Postępowanie etyczne w PCC EXOL SA, wypływa bezpośrednio z połączenia strategii biznesowej z ideą zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie wytycznych Kodeksu Etycznego, do standardów postępowania obowiązujących w Spółce sprawiło, że posługujemy się nimi w sposób świadomy i odpowiedzialny. W PCC EXOL SA wspieramy wysoki poziom kultury zarządzania i efektywnie budujemy przyjęte wartości: uczciwość, lojalność, sprawiedliwość, rzetelność oraz równość. Pojęcie etyki obejmuje również zapobieganie nadużyciom i korupcji, oraz dostrzeganie skutków własnych decyzji i gotowość ponoszenia za nie odpowiedzialności. W działaniach biznesowych uwzględniamy również etykę ekologiczną, która przejawia się w stosowaniu technologii przyjaznych środowisku. Promujemy także wszelkie inicjatywy, mające na celu upowszechnienie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

<h3>Kodeks Etyki</h3>
<h5>Od 2014 roku</h5>

Kodeks Etyki

Od 2014 roku
<h3>0 przypadków</h3>
<h5>korupcji w 2022 roku</h5>

0 przypadków

korupcji w 2022 roku
Kodeks Etyczny Dostawców PCC EXOL SA
Kodeks Postępowania Etycznego w PCC EXOL SA
Kierunek Odpowiedzialność Społeczna – Część I ETYKA