Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
20.06.2024

Zobacz
Certyfikaty i programy

Certyfikaty i programy

Członkostwo w szeregu krajowych i międzynarodowych organizacjach działających na rzecz zrównoważonego rozwoju jest dla nas nobilitacją do wdrażania dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego zarządzania naszą organizacją. Od nich właśnie uczymy się jak być odpowiedzialnymi wobec społeczeństwa i środowiska. W ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw których jesteśmy sygnatariuszami, prowadzimy otwarty dialog zarówno z liderami społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i przedstawicielami świata nauki czy organizacjami społecznymi. Dzięki temu czynnie uczestniczymy w różnego rodzaju inicjatywach i oddajemy swój głos w sprawach istotnych zarówno dla branży w której działamy jak i dla otaczającego nas środowiska.

Ecovadis

Ecovadis

Raportując nasze działania na międzynarodowej platformie ECOVADIS, osiągnęliśmy złoty poziom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jesteśmy jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw, które dokonały kompleksowej samooceny w ramach działalności CSR. Złoty poziom CSR przyznany przez międzynarodową platformę EcoVadis, to wyróżnienie w działaniach CSR za wdrożone procesy optymalizacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju.

RSPO

RSPO

Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) aktywnie wspieramy zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym na świecie. W roku 2014 pozytywnie przeszliśmy pierwszy audyt nadzoru, tym samym utrzymując przyznany rok wcześniej certyfikat RSPO w wariancie Mass Balance.

GMP

GMP

W trzecim kwartale 2014 roku jako pierwsza firma w Polsce wdrożyliśmy system „Dobrych Praktyk Produkcyjnych”, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Surowców Kosmetycznych.

Cefic

Cefic

Należąc do europejskiej organizacji CEFIC, tworzymy koalicję producentów chemii którzy odgrywają kluczową rolę w transformacji nowoczesnej gospodarki.

Dekra

Dekra

Utrzymując Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001 oraz ISO 14001, monitorujemy i doskonalimy procesy związane z jakością i aspektami środowiskowymi.

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności

Będąc Sygnatariuszem „Karty Różnorodności” promujemy różnorodność jako pozytywny czynnik w środowisku i przeciwdziałamy dyskryminacji w miejscu pracy.

Dekra ISO 45001

Dekra ISO 45001

Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP, pozwoliło na lepsze usystematyzowanie zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce; wsparcie tworzenia najlepszych możliwych warunków pracy, tam, gdzie obowiązuje kontrola operacyjna oraz podniesienie świadomości pracowników w obszarach ich indywidualnych ról i obowiązków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Dekra ISO 50001

Dekra ISO 50001

Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią monitorujemy i doskonalimy procesy związane z poprawą efektywności energetycznej Spółki i ograniczamy koszty energii.

UN Global Compact

UN Global Compact

Jako sygnatariusz UN Global Compact realizujemy 10 zasad zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska, respektowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji.

Bezpieczna chemia

Bezpieczna chemia

Program Bezpieczna Chemia jest autorskim Programem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Przystępując do Programu, zyskaliśmy możliwość wymiany informacji i doświadczeń w obszarze BHP, PPOŻ i bezpieczeństwa procesowego. Wdrażamy i promujemy najlepsze dostępne praktyki w tych obszarach.

CDP

CDP

Uczestnicząc w projekcie CDP (Carbon Disclosure Project) zobligowaliśmy się do sporządzania raz do roku szczegółowego raportu emisyjnego. Takie sprawozdanie podlega ocenie pod względem wielu określonych czynników takich jak jakość i kompleksowość danych czy skuteczność działań w zakresie ograniczania emisji w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy.

ISCC Plus

ISCC Plus

System ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) potwierdza, że nasze produkty są uznawane za bardziej ekologiczne poprzez monitorowanie cyklu produkcyjnego i identyfikowalność w łańcuchu dostaw. Dzięki niemu możemy być pewni, że praktyki produkcji w Spółce przebiegają w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem zasobów naturalnych.

CESIO

CESIO

Będąc producentem surfaktantów, jesteśmy stowarzyszeni w Europejskiej Organizacji CESIO, której celem jest celu stworzenie nowej wiedzy naukowej w zakresie zdrowia ludzkiego i środowiska w celu optymalizacji bezpiecznego stosowania środków powierzchniowo czynnych i zapewnić wkład przemysłu do korzystnego rozwoju społeczeństwa.

CERTYFIKAT GMP EFfCI PCC EXOL SA
CERTYFIKAT RSPO PCC EXOL SA
CERTYFIKAT ISO 45001 PCC EXOL SA
CERTYFIKAT ISO 9001 PCC EXOL SA
CERTYFIKAT ISO 14001 PCC EXOL SA
CERTYFIKAT ISO 50001 PCC EXOL SA
CERTYFIKAT ISCC PLUS PCC EXOL SA Brzeg Dolny
CERTYFIKAT ISCC PLUS PCC EXOL SA Płock
CERTYFIKAT ECOCERT COSMETICS
CERTYFIKAT ECOCERT DETERGENTS
CERTYFIKAT ECOCERT COSMOS
CERTYFIKAT EcoVadis PCC EXOL SA