Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
05.02.2024

Zobacz
Olej palmowy

RSPO – zrównoważony olej palmowy i jego pochodne

RSPO to nazwa systemu certyfikacji produktów i jednocześnie organizacji „The Roundtable on Sustainable Palm Oil” (Okrągły stół dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego). Misją RSPO jest taka transformacja rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, czyli począwszy od plantacji olejowej, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników. Głównym celem, skutecznie realizowanym przez organizację RSPO jest promowanie wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z takich terenów, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych, ani w żaden sposób nie wpływają negatywnie na ludność związaną z terenami uprawy palm olejowych. RSPO jest pierwszym i jedynym systemem certyfikacji, który pozwala, poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, odróżnić produkty wykorzystujące olej palmowy, (artykuły spożywcze, kosmetyki, biopaliwa i inne produkty) pochodzący z plantacji, które nie przyczyniły się do zniszczenia naturalnych ekosystemów oraz nie wpływają na nie negatywnie, a związani z tymi obszarami ludzie zachowali swoje tradycje i kulturę.

<h5>Certyfikat</h5>
<h3>RSPO</h3>
<h5>Od 2014 roku</h5>
Certyfikat

RSPO

Od 2014 roku
<h5>Jesteśmy jedną z</h5>
<h3>47 firm w Polsce</h3>
<h5>należącą do RSPO</h5>
Jesteśmy jedną z

47 firm w Polsce

należącą do RSPO
<h5>Posiadamy certyfikat</h5>
<h3>RSPO</h3>
<h5>w wariancie Mass Balance</h5>
Posiadamy certyfikat

RSPO

w wariancie Mass Balance

Karta Różnorodności, przynosi korzyści społeczne, wśród których można wyróżnić: zwiększenie integracji i tolerancji, zmniejszanie rozwarstwienia Członkowie organizacji RSPO reprezentują wiele różnych środowisk, w tym plantatorów, producentów, przyrodnicze i społeczne organizacje pozarządowe oraz firmy takie jak PCC EXOL SA, wykorzystujące olej palmowy lub jego pochodne jako surowce do dalszej produkcji. Naszym celem w zakresie promowania zrównoważonego oleju palmowego i jego pochodnych, jest uzyskanie 100 % identyfikacji surowcowej. Czytaj więcej o RSPO

Polityka Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego i jego pochodnych.
Certyfikat RSPO