Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
09.05.2024

Zobacz
Dotacje

Dotacje

CITREX: projekt badawczy w konsorcjum przemysłowym PCC Exol i PCC MCAA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

PCC EXOL SA oraz PCC MCAA Sp. z o. o. realizują projekt pn.:
Nowa generacja nisko i średniocząsteczkowych polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych.

Na podstawie umowy nr: POIR.01.02.00-00-0036/17-00

Całkowita wartość projektu: 10 730 015,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dotacja) 5 134 324,35 PLN


Celem projektu jest wdrożenie do produkcji gamy nowych polimerycznych surfaktantów, posiadających właściwości plastyfikujące, a także nabycie wiedzy i doświadczenia o aplikacji tych produktów.

Planowane efekty projektu to:

  • Walidacja i optymalizacja opracowanej metody syntezy grupy nowych surfaktantów polimerycznych,
  • Ocena parametrów aplikacyjnych otrzymanych produktów jako surfaktantów i plastyfikatorów do zastosowań w branży kosmetyków estetycznych i do produkcji opakowań dla branży spożywczej i medycznej;
  • Powiększenie skali produkcji do instalacji pilotażowej półtechnicznej a następnie wyprodukowanie testowych partii produktów i dystrybucję próbek wśród klientów;
  • Przygotowanie założeń projektowych do projektu procesowego dla instalacji w skali przemysłowej; Projekt realizowany będzie w terminie od września 2017 r. do sierpnia 2020 r.

Projekt badawczy PCC Exol SA w ramach programu sektorowego INNOCHEM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

CC EXOL SA realizuje projekt pn.:
Opracowanie technologii syntezy i ocena aplikacyjna nowoczesnych powierzchniowo-czynnych polimerów, stosowanych jako specjalistyczne środki dyspergująco-zwilżające w przemyśle farb i lakierów

Na podstawie umowy nr: POIR.01.02.00-00-0039/16-00

Całkowita wartość projektu: 4 206 545,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dotacja) 2 467 552,33 PLN

Celem Projektu będzie opracowanie technologii syntezy nowych struktur chemicznych oraz zdobycie know-how w zakresie aplikacji tych substancji, mających potencjalne zastosowanie w kluczowej branży przemysłowej materiałów powłokowych.


Planowane efekty projektu to:

  • Opracowanie technologii syntezy nowej grupy powierzchniowo-czynnych polimerów (tzw. surfaktantów polimerycznych) o lepszych właściwościach dyspergujących w formulacjach farb i lakierów niż dotychczasowe produkty dostępne na światowych rynkach.
  • Ocena właściwości aplikacyjnych opracowywanych substancji i ich mieszanin jako składników specjalistycznych materiałów powłokowych, bazujących na ekologicznych surowcach, niezawierających lotnych związków organicznych.
  • Zweryfikowanie opracowanych technologii w skali przemysłowej.

lipiec 2016 – czerwiec 2019