Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
28.06.2024

Zobacz
Chemia z klimatem

Chemia z klimatem

W PCC EXOL SA identyfikujemy, a następnie kontrolujemy szeroki zakres obszarów środowiskowych, takich jak np. wytwarzanie ścieków, odpadów, emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, uwolnienia do gruntów, zużycie zasobów naturalnych czy zagrożenia związane z awariami przemysłowymi. Obecnie naszej szczególnej uwadze podlegają emisje gazów cieplarnianych.

<h5>Raportujemy emisje od</h5>
<h3>2012 roku</h3>
Raportujemy emisje od

2012 roku

<h5>W roku 2022 uzyskaliśmy</h5>
<h3>poziom C</h3>
<h5>w zakresie klimatu oraz wody</h5>
W roku 2022 uzyskaliśmy

poziom C

w zakresie klimatu oraz wody

Dzięki globalnym projektom w których uczestniczy PCC EXOL SA, możemy mierzyć, planować i kontrolować nasz wpływ na zmiany klimatyczne, uzyskując przy tym unikalną szansę oceny przez międzynarodowe, prestiżowe gremia biznesowe, naukowe, branżowe ekologiczne i społeczne. Jedną z prestiżowych inicjatyw jest szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz podejmowanie inicjatyw realizowanych w celu ich redukcji. Uczestnicząc w projekcie CDP (Carbon Disclosure Project) zobligowaliśmy się do sporządzania raz do roku szczegółowego raportu emisyjnego. Takie sprawozdanie podlega ocenie pod względem wielu określonych czynników takich jak jakość i kompleksowość danych czy skuteczność działań w zakresie ograniczania emisji w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy.