Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
20.06.2024

Zobacz
Informacje dla gości

Informacje dla gości

W celu zapewniania najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przed wjazdem lub wejściem na teren Spółki, zostaną Państwu wydane jednorazowe karty wstępu, oraz broszury zawierające:

  • mapę obszaru objętego działalnością Grupy PCC w Brzegu Dolnym.
  • podstawowe informacje i wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia awarią przemysłową lub jej realnego wystąpienia
  • podstawowe informacje i wytyczne dotyczące zachowania obligatoryjnych zasad bezpieczeństwa na terenie Grupy PCC

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy naszej Spółki, oraz podstawową wersją przewodnika BHP w którym znajdują się praktyczne informacje na temat bezpiecznego postępowania podczas wizyty na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym.

UWAGA! Przed wejściem na instalacje produkcyjne, dedykowany opiekun powinien zadbać o wyposażenie Państwa w środki ochrony indywidualnej (maska, kask, okulary, odpowiednia odzież ochronna)

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w PCC Rokita – film instruktażowy

Informacje dla gości i audytorów:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym PCC Rokita SA, przed wejściem lub wjazdem na jej teren, są wydawane jednorazowe karty wstępu oraz plan sytuacyjny zawierający podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i mapę zakładu.