Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
20.06.2024

Zobacz
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to nasz priorytet

W PCC Exol SA, bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych priorytetów. Bezpieczne, nowoczesne technologie, sprawdzone systemy i współpraca z wykwalifikowanymi służbami, ograniczają ryzyko wystąpienia wielu istotnych zagrożeń. Przykładem może być tu stałe monitorowanie procesów produkcyjnych, stanu technicznego instalacji oraz urządzeń, które znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa pracowników, środowiska i lokalnych społeczności.
Ważnym elementem w naszym podejściu do bezpieczeństwa, jest opracowana i wdrożona w pierwszym kwartale 2014 r., Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zasadniczą jej wartością jest mocne zorientowanie na podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy , bezpieczeństwa procesowego oraz prewencji.
Bardzo ważne w zarządzaniu bezpieczeństwem są działania prewencyjne realizowane przez Spółkę w ramach współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Prewencji działającym przy PCC Rokita SA. Przyczyniają się one m.in. do skutecznego eliminowania potencjalnych przyczyn zdarzeń niebezpiecznych oraz budowania pozytywnego wizerunku bezpiecznej firmy.

W związku z faktem, iż bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią ważny element społecznej odpowiedzialności, dążymy do zapewnienia najwyższych standardów m.in. poprzez implementację szeregu zasad i sposobów postępowania opisanych w wewnętrznych aktach normatywnych. Dzięki temu zostały wdrożone odpowiednie wytyczne uwzględniające aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki i procesach ich dotyczących. Usystematyzowane zasady i wytyczne dotyczą zarówno pracowników firmy jak również wszystkich kontrahentów oraz gości wprowadzanych na teren Grupy PCC.

W PCC Exol SA stale doskonalimy obszar zarządzania bezpieczeństwem. Realizujemy wdrożoną politykę BHP, identyfikujemy i dokonujemy oceny ryzyka wykorzystując do tego nowoczesne metody takie jak analiza HAZOP, czy FMEA . Nasza Spółka aktywnie uczestniczy w działaniach realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Prewencji wdrażając aktualne programy zapobiegania awariom. Wywiązuje się również z wszelkich kwestii związanych z raportowaniem w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i technologicznym, procesy produkcyjne na poszczególnych instalacjach w PCC Exol SA odbywają się w warunkach ściśle kontrolowanych, a nadzór nad nimi prowadzony jest w sposób wnikliwy i odpowiedzialny.