Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
28.06.2024

Zobacz
Zrównoważone zakupy surowców

Zrównoważone Zakupy Surowców

Rynek surfaktantów jest ważnym sektorem gospodarki w Polsce i na świecie, ze względu na niezwykle szerokie zastosowanie tych związków chemicznych w wielu dziedzinach przemysłu. Wpływają one na poprawę jakości życia, a także umożliwiają zwiększenie efektywności produkcji z wykorzystaniem surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Rynek ten stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych i zaawansowanych technologicznie obszarów przemysłu chemicznego. Pozostaje on w dalszym ciągu domeną firm działających w najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionach świata, takich jak Europa Zachodnia, Azja i Ameryka Północna.

Proces zaopatrywania w surowce wiąże się bardzo często z podejmowaniem wielu bardzo trudnych decyzji biznesowych. Wpływają one zarówno na koszty wytwarzania jak również finalną jakość naszych produktów. Współpraca z naszymi dostawcami odbywa się na podstawie przyjętych Ogólnych Warunków Zakupów (OWZ), które udostępnione są dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Spółki. Wybór i kwalifikacja dostawców odbywa się w oparciu o obowiązujące, wewnętrzne procedury, w ramach których określa się najważniejsze aspekty współpracy w obszarach jakości, logistyki oraz zasad prowadzenia transakcji zakupowych.

Dbając o jakość naszych relacji biznesowych oraz promocję dobrych praktyk opracowaliśmy Kodeks Etyczny Dostawców, który opisuje minimalne wymagania PCC EXOL S.A. w zakresie postępowania dostawców zgodnie z wartościami oraz zasadami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Wszyscy nasi dostawcy, zobowiązani są do przestrzegania regulacji prawnych, powszechnie obowiązujących, niezależnie od zapisów Kodeksu Etycznego Dostawców.

<h5>Kodeks Etyczny Dostawców</h5>
<h3>od 2017 roku</h3>
Kodeks Etyczny Dostawców

od 2017 roku

<h5>Wprowadzona wewnętrzna Polityka</h5>
<h3>Zrównoważonych Zakupów Surowcowych</h3>
Wprowadzona wewnętrzna Polityka

Zrównoważonych Zakupów Surowcowych

Polityka Kontroli Obrotu
Polityka Zrównoważonych Zakupów
Kodeks Etyczny Dostawców