Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
20.06.2024

Zobacz
Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi dla nas ważny aspekt w obszarze promowania i wdrażania idei zrównoważonej chemii. Stanowi istotny element działalności Spółki uwzględniający: wpływ na społeczeństwo, kwestie ochrony środowiska naturalnego oraz relacje z grupami interesariuszy funkcjonującymi w jej otoczeniu. PCC EXOL SA w centrum uwagi stawia swoich interesariuszy, wśród których najważniejszą grupę stanowią pracownicy. To oni poprzez swoją wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie i pasję, stanowią źródło rozwoju i sukcesu naszej Spółki. Właściwe podejście do pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu podnosi moralny i społeczny charakter biznesu oraz nadaje specyficznego znaczenia ekonomii. Dlatego nasza strategia i misja zaczęły stopniowo ewaluować w stronę poszukiwania równowagi pomiędzy działaniami maksymalizującymi zyski, a podejmowaniem inicjatyw polegających na optymalizowaniu wpływu na obszary społeczne. Nasze działania w obszarze CSR raportujemy w wydawanym corocznie Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Work-life-balans
Bezpieczne miejsce pracy
Edukacja i szkolenia

Prowadzimy naszą działalność zarówno w obszarze biznesowym, jak również społecznym i charytatywnym. Nasze doświadczenie, zasoby oraz szerokie zaangażowanie pracowników, pozwalają nam na wspieranie i organizowanie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych i wolontariatu.

Zaangażowanie społeczne

<h5>6 na 10 pracowników pokolenia Y (osoby urodzone po 1980 r) wybierając pracodawcę, bierze pod uwagę wartości i misję firmy.</h5>
6 na 10 pracowników pokolenia Y (osoby urodzone po 1980 r) wybierając pracodawcę, bierze pod uwagę wartości i misję firmy.
<h5>7 na 10 pracowników uważa że biznes ma pozytywny wpływ na szeroko rozumiane społeczeństwo.</h5>
7 na 10 pracowników uważa że biznes ma pozytywny wpływ na szeroko rozumiane społeczeństwo.

Środowisko naturalne

Uczestniczymy w szeregu inicjatyw mających na celu ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Wdrażamy rozwiązania i raportujemy nasze działania w obszarze ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Angażujemy przy tym szerokie grono naszych interesariuszy, począwszy od pracowników do m.in. dostawców, klientów, czy instytucje publiczne.