Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
20.06.2024

Zobacz
Dobre praktyki produkcyjne

GMP EFfCI – Dobre Praktyki Produkcyjne dla surowców kosmetycznych

PCC EXOL SA, to pierwsza firma w Polsce, która wdrożyła certyfikowany system Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP EFfCI, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji Producentów Składników Kosmetycznych. Certyfikat GMP stanowi dla naszej Spółki jeden z kluczowych atrybutów, gdyż jest potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów na każdym etapie wytwarzania półproduktów kosmetycznych, począwszy od zakupu surowca, a skończywszy na ich dostarczeniu do klienta. Federacyjny certyfikat Dobrych Praktyk Produkcyjnych, to wiarygodny i obiektywny dowód jakości i bezpieczeństwa surowców dla producentów kosmetyków w Europie i na całym świecie

<h5>Dobre Praktyki Produkcyjne</h5>
<h3>od 2014 roku</h3>
Dobre Praktyki Produkcyjne

od 2014 roku

<h3>100% audytów</h3>
<h5>Klienckich zakończonych pozytywnym wynikiem</h5>

100% audytów

Klienckich zakończonych pozytywnym wynikiem
<h3>1. firma</h3>
<h5>w Polsce z certyfikatem GMP EFfCI</h5>

1. firma

w Polsce z certyfikatem GMP EFfCI

GMP dotyka wszystkich aspektów produkcji. Nadzór nad tymi aspektami jest złożony i często trudny. Przynosi jednak zadowolenie klientów usatysfakcjonowanych bezpieczeństwem, wysoką jakością wyrobów oraz powtarzalnością ich parametrów. Zadowolenie to jest dla nas impulsem do ciągłego rozwoju i doskonalenia w zakresie Dobrych Praktyk Produkcyjnych. W krajach Unii Europejskiej, jak i pozostałych państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, ich stosowanie zarówno w odniesieniu do gotowych wyrobów kosmetycznych i surowców do ich produkcji, jest bardzo mocno rozpowszechnione i promowane.

Uzyskanie odpowiedniego poziomu jakości produktów staje się niezwykle istotne również dla polskich przedsiębiorców, nie tylko z powodu obowiązujących przepisów prawnych, lecz także w związku ze wzrostem konkurencyjności. Gwarantowana oraz dobra jakość produktów i usług, staje się bowiem podstawą do ich ekspansji na rynki całego świata.

CERTYFIKAT GMP EFfCI PCC EXOL SA