Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
28.06.2024

Zobacz
Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny Biznes

Prowadząc działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami branżowymi oraz zasadami ładu korporacyjnego, jesteśmy zorientowani na przestrzeganie krajowego i międzynarodowego prawa antykorupcyjnego. Odrzucamy wszelkie przejawy korupcji i nadużyć. Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób uczciwy, etyczny i transparentny. Dokumentem podkreślającym wpisane do Kodeksu Postępowania w PCC EXOL SA, zasad i wartości w obszarze zapobiegania korupcji, jest wdrożona przez Zarząd i opublikowana Polityka Antykorupcyjna.

W roku 2017 w PCC EXOL SA została również opracowana i wdrożona Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom, która wspiera dążenie naszej organizacji do skutecznej ochrony reputacji i aktywów Spółki oraz do konsekwentnego zwiększania jej wartości. Niniejsza Polityka pozostaje w zgodności z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania w PCC EXOL SA. Ma ona zastosowanie do wszelkich przypadków nadużyć, jak również sytuacji, w których istnieje podejrzenie ryzyka wystąpienia nadużycia.

<h5>Polityka przeciwdziałania nadużyciom</h5>
<h3>od 2017 roku</h3>
Polityka przeciwdziałania nadużyciom

od 2017 roku

<h3>0 przypadków<br />
nadużyć</h3>
<h5>w 2022 roku</h5>

0 przypadków
nadużyć

w 2022 roku
Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom