Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
09.05.2024

Zobacz
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Działając na międzynarodowych rynkach, PCC EXOL SA traktuje kwestie zrównoważonego rozwoju jako jeden z kluczowych elementów strategii. Wzmacniając konkurencyjną pozycję na rynku surfaktantów, Spółka podjęła zobowiązanie do promowania odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji w całym łańcuchu wartości. Idea zbilansowanego rozwoju jest więc kluczowym aspektem we wszystkich obszarach zarządzania i w każdym procesie operacyjnym firmy.

<h3>Przewiduje się,</h3>
<h5>że w 2025 roku wielkość rynku surfaktantów osiągnie 52,4 mld USD</h5>

Przewiduje się,

że w 2025 roku wielkość rynku surfaktantów osiągnie 52,4 mld USD
<h3>Ponad 71%</h3>
<h5>produktów PCC EXOL SA jest biodegradowalnych tlenowo</h5>

Ponad 71%

produktów PCC EXOL SA jest biodegradowalnych tlenowo
<h5>Surfaktanty PCC EXOL SA sprzyjają obniżeniu temperatury prania do</h5>
<h3>30 °C</h3>
Surfaktanty PCC EXOL SA sprzyjają obniżeniu temperatury prania do

30 °C

<h3>Cele</h3>
<h5>17 celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju określonych jest w Agendzie 2030</h5>

Cele

17 celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju określonych jest w Agendzie 2030
<h3>CO<sub>2</sub></h3>
<h5>81% wszystkich wyemitowanych gazów cieplarnianych stanowi dwutlenek węgla</h5>

CO2

81% wszystkich wyemitowanych gazów cieplarnianych stanowi dwutlenek węgla
<h5>Produkty wytwarzane przez PCC EXOL SA są składnikami adiuwantów, które obniżają dawki pestycydów nawet do</h5>
<h3>50%</h3>
Produkty wytwarzane przez PCC EXOL SA są składnikami adiuwantów, które obniżają dawki pestycydów nawet do

50%