Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
28.06.2024

Zobacz
Systemy zarządzania

Systemy zarządzania

Dzięki systemom zarządzania możemy rozwijać się i doskonalić bardziej harmonijnie i dynamicznie. Takie podejście pozwala optymalizować zarządzanie procesami i komunikacją w Spółce a przez to usprawniać współpracę pomiędzy jej poszczególnymi działami.

Utrzymując i doskonaląc systemy zarządzania w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniamy szereg wymagań klientów oraz innych interesariuszy, którzy oczekują od nas gwarancji zachowania standardów w realizacji procesów biznesowych. W zakresie każdego spośród systemów jesteśmy świadomi roli oraz odpowiedzialności wynikającej z przyjętych wytycznych.

W lipcu 2016 roku odbyła się certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnego z normą ISO 45001:2018, który stanowi dopełnienie już istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP, pozwoliło na lepsze usystematyzowanie zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce; wsparcie tworzenia najlepszych możliwych warunków pracy, tam, gdzie obowiązuje kontrola operacyjna oraz podniesienie świadomości pracowników w obszarach ich indywidualnych ról i obowiązków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

W trzecim kwartale 2014 roku jako pierwsza firma w Polsce wdrożyliśmy system Dobrych Praktyk Produkcyjnych, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. Surowców Kosmetycznych (EFfCI – European Federation for Cosmetic Ingredients). Audyt certyfikujący odbył się na przełomie października i listopada. Uzyskanie Certyfikatu stanowi dla nas jedną z przewag konkurencyjnych, gdyż jest potwierdzeniem spełniania przez firmę najwyższych standardów na każdym etapie wytwarzania produktu, począwszy od zakupu surowca, a skończywszy na dostarczeniu produktu do klienta. Federacyjny certyfikat Dobrych Praktyk Produkcyjnych, to wiarygodny i obiektywny dowód jakości komponentów oferowanych producentom kosmetyków na całym świecie.

W lipcu 2014 roku dołączyliśmy do grona uczestników programu Responsible Care, gdzie wspólnie z innymi realizatorami Programu poszukujemy solidnych i wiarygodnych podstaw zrównoważonego rozwoju. Realizując założenia tej międzynarodowej inicjatywy wyznaczamy cele, mierzymy wpływ na środowisko i podejmujemy działania w celu jego aktywnej ochrony. Responsible Care to deklaracja konkretnych działań wpisanych w ramy programu, którego realizacja jest szacowana i oceniana przy pomocy szeregu miarodajnych wskaźników.

Skupiamy również swoją uwagę na aspektach dotyczących zrównoważonego pozyskiwania surowców do produkcji. Jako przykład może tu posłużyć wdrożony i certyfikowany w 2013 roku system zarządzania zgodny z wytycznymi normy opracowanej przez organizację RSPO* Supply Chain Certification Standard. Jest to system zarządzania bezpośrednio związany z identyfikacją surowcową w całym łańcuchu dostaw. Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO, aktywnie wspieramy zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym na świecie. W roku 2014 pozytywnie przeszliśmy pierwszy audyt nadzoru, tym samym utrzymując przyznany rok wcześniej certyfikat RSPO w modelu Mass Balance. Pierwsze transakcje certyfikowanych produktów zrealizowaliśmy z początkiem roku 2015. *Rountable Sustainable Palm Oil

Wychodząc naprzeciw szeroko zdefiniowanym oczekiwaniom naszych klientów, w roku 2011 po raz pierwszy uzyskaliśmy certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Zintegrowane Systemy Zarządzania w naszej Spółce oparte są na podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu. Przyjęta zasada orientacji na klientów pozwala dostarczać wyroby spełniające określone wymagania oraz dążyć do zwiększania ich zadowolenia.

Spółka również posiada certyfikat systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001:2018 Celem wdrożenia normy było zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i ograniczanie kosztów energii.

Certyfikat GMP PCC EXOL SA
Certyfikat GMP Płock PCC EXOL SA
Certyfikat RSPO PCC EXOL SA
Certyfikat ISO 45001 PCC EXOL SA
Certyfikat ISO 50001 PCC EXOL SA