Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
05.02.2024

Zobacz
Produkcja w PCC EXOL na szóstkę z plusem!

Produkcja w PCC EXOL na szóstkę z plusem!

Spółka z rewelacyjnym wynikiem audytu nadzoru na zgodność z federacyjnym systemem GMP EFfCI.

      PCC EXOL SA jest pierwszym i jedynym w Polsce producentem składników kosmetycznych, który certyfikuje swoje instalacje produkcyjne na zgodność z  systemem  Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP EFfCI.  System ten wymaga wdrożenia i stosowania niezwykle restrykcyjnych wymagań określonych przez Europejską Federację ds. Składników Kosmetycznych EFfCI.

W dniach 25-26 października bieżącego roku, firma audytorska SGS przeprowadziła w PCC EXOL kolejny audyt nadzoru w obszarze wdrożenia i stosowania federacyjnej normy Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP dla składników kosmetycznych. Podczas audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności i nie zalecono działań korygujących. Produkcja surowców dla branży kosmetycznej na audytowanych instalacjach spółki przebiega wręcz wzorowo. Świadczy to o pełnej gotowości Spółki do wytwarzania i dostarczania odbiorcom najwyższej jakości, bezpiecznych składników i formulacji chemicznych do produkcji kosmetyków.

Certyfikat GMP stanowi dla spółki jeden z kluczowych atrybutów, gdyż jest potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów na każdym etapie wytwarzania półproduktów kosmetycznych, począwszy od zakupu surowca, a skończywszy na ich dostarczeniu do klienta. Federacyjny certyfikat Dobrych Praktyk Produkcyjnych, to wiarygodny i obiektywny dowód jakości i bezpieczeństwa surowców dla producentów kosmetyków w Europie i na całym świecie.  Stanowi on obok aspektów ekonomicznych,  jeden z najważniejszych kryteriów kwalifikacji dostawców surowców kosmetycznych.

Chcesz wiedzieć więcej o GMP według EFfCI ? Przeczytaj!

       Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice) to zbiór działań zdefiniowanych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania wyrobów, ich powtarzalności oraz jednorodności, poprzez ścisły nadzór nad procesami produkcyjnymi. W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa surowców i dodatków do kosmetyków, Unia Europejska w roku 2000, utworzyła w swoich strukturach Europejską Federację ds. Składników Kosmetycznych, zrzeszającą producentów naturalnych i syntetycznych komponentów do produkcji kosmetyków i środków higieny osobistej.

W 2005 roku  specjalna Grupa Robocza powołana w ramach Federacji, opracowała pierwszy zbiór wytycznych obejmujących zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych dla producentów składników kosmetycznych. Opracowany przez Federację szczegółowy poradnik powstał w oparciu o normę ISO 22716. Zapisy Poradnika GMP EFfCI dostosowano do specyfiki produkcji surowców dla przemysłu kosmetycznego. Wytyczne Federacji bardzo szybko zaistniały jako oficjalny zbiór dobrych praktyk w produkcji składników kosmetycznych. Obecnie certyfikaty w federacyjnym wariancie GMP można uzyskać  w krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Europejska Federacja ds. Składników Kosmetycznych jest więc światową organizacją ustanawiającą standardy dobrych praktyk produkcyjnych dla surowców do produkcji kosmetyków.

Więcej ciekawych informacji: www.effci.com/?p=sec-gmp#gmp