Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
29.09.2022

Zobacz
Rekordowe wyniki PCC EXOL po trzech kwartałach

Rekordowe wyniki PCC EXOL po trzech kwartałach

Grupa PCC EXOL zamknęła trzy kwartały br. rekordowymi przychodami ze sprzedaży w wysokości blisko 575 mln zł oraz rekordowym poziomem blisko 60 mln zł zysku EBITDA. Marża brutto na sprzedaży uzyskała poziom blisko 18%.

Wzrost przychodów to efekt zarówno większego wolumenu o ponad 8%, jak i wyższych cen sprzedaży, które podążają za cenami surowców.

Siłą napędową dla tak dobrych wyników była rosnąca sprzedaż. Przychodowo trzeci kwartał 2021 roku był niewątpliwie najlepszym kwartałem w historii PCC EXOL – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu PCC EXOL. Istotnie wzrosła sprzedaż w grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych. W tej grupie produktów osiągnęliśmy blisko 20% wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w samym tylko trzecim kwartale tego roku był to skok o ponad 40% w odniesieniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego – mówi Dariusz Ciesielski. Równie dobrze wyglądała sytuacja w grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach– dodaje.

Grupa PCC EXOL w ramach produktów do zastosowań przemysłowych osiągnęła blisko 230 mln zł przychodów. W grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie blisko 240 mln zł, co oznacza około 25% wzrost w stosunku do trzech kwartałów ubiegłego roku.

Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy PCC EXOL za trzeci kwartał 2021 roku był wyższy o około 44% względem porównywalnego okresu roku 2020 a wobec drugiego kwartału 2021 r. o blisko 26%. W rezultacie zysk netto po trzech kwartałach 2021 roku zamknął się historycznie najwyższą kwotą ponad 35 mln zł, wyższą o około 14% od wyniku trzech kwartałów 2020 roku.

Od wielu miesięcy obserwujemy silny trend wzrostowy dotyczący cen surowców chemicznych i oleochemicznych. Odnotowywane są też wzmożone problemy z dostępnością niektórych z nich na rynku europejskim. – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. Mimo tej sytuacji utrzymaliśmy ciągłość produkcji i sprzedaży i w rezultacie wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki –uzupełnia.

Ważnym elementem strategicznym rozwoju Spółki są inwestycje. Dzięki uruchomieniu instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych Spółka odnotowała zwiększoną sprzedaż specjalistycznych surfaktantów, głównie niskopiennych a także wyrobów i półproduktów odpieniających. Wyroby pochodzące z tej linii produkcyjnej są przeznaczone między innymi do takich branż jak: czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru czy przetwórstwo spożywcze.

Z kolei na instalacji pilotażowej Spółka rozpoczęła dalszy rozwój gamy specjalistycznych surfaktantów, przeznaczonych zarówno do aplikacji detergentowo – kosmetycznych, jak i do szeregu aplikacji przemysłowych. Jednocześnie w trakcie rozruchu technologicznego pozostaje instalacja do produkcji estrów fosforowych, obecnie produkująca partie próbne.

Ponadto podjęte zostały kolejne decyzje inwestycyjne. Spółka będzie rozbudowywać wytwórnię etoksylatów w Płocku, dzięki czemu będą miały się podwoić zdolności produkcyjne w tej lokalizacji. Efektem inwestycji ma być zwiększenie wolumenu oferowanych wyrobów oraz poszerzenie portfela produktowego. Produkcja ma obejmować surfaktanty niejonowe o szerokim spektrum zastosowania m.in. w produkcji kosmetyków, środków czystości, farb i powłok, lubrykantów oraz w branżach środków higieny osobistej, tekstylnej, obróbce metali, środków ochrony roślin i farmaceutycznej.

PCC EXOL od lat dba o zrównoważony rozwój, aktualnie buduje ofertę produktów wpisujących się w trend zielonej chemii, proponując klientom nową grupę produktów o nazwie GREENLINE. To pozwala Spółce być aktywną także w obszarze zrównoważonej produkcji.

Akcje i obligacje PCC EXOL są notowane na GPW w Warszawie. Spółka jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.