Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
29.09.2022

Zobacz
Rekordowe przychody Grupy PCC EXOL za pierwsze półrocze 2021

Rekordowe przychody Grupy PCC EXOL za pierwsze półrocze 2021

Grupa PCC EXOL zakończyła pierwsze półrocze tego roku rekordowymi przychodami ze sprzedaży produktów. Uzyskany wynik w wysokości 301,1 mln zł zwiększył ubiegłoroczny rezultat o blisko 16%. Z kolei marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 17,8% a o blisko 8% wzrosła ilość sprzedanych produktów.

Za wzrostem przychodów stoi zarówno większy wolumen, jak i wyższe ceny sprzedaży, które podążają za cenami surowców. Tendencja stale rosnących cen chemikaliów, w tym przede wszystkim tlenku etylenu, będącego pochodną cen ropy naftowej, a także cen alkoholi naturalnych, widoczna już w pierwszym kwartale, utrzymywała się także przez cały drugi kwartał 2021 r. – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu. Z kolei spadek rentowności to przede wszystkim efekt wzrostu cen surowców na rynku, którego w krótkim okresie nie można było przełożyć bezpośrednio na wzrost cen sprzedaży – dodaje.

Zysk EBITDA osiągnął dobry poziom 36,5 mln zł, choć niższy o 3% od rekordowego zysku EBITDA, wygenerowanego w analogicznym okresie 2020 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 21,6 mln zł, porównywalną do wyniku pierwszego półrocza 2020 roku.

Warto podkreślić, że pomimo niewielkiego spadku zysku EBITDA, był on drugim w historii Grupy rekordowym wynikiem półrocznym – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu. Jednocześnie najwyższy w historii wolumen sprzedaży oraz przychód Grupa osiągnęła w obszarze produktów do detergentów i kosmetyków – dodaje.

Przychody w grupie do detergentów i kosmetyków wzrosły o 21,6% w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2020.

Sprzedaż Grupy PCC EXOL wspierana jest również przez dywersyfikację w zakresie rynków, na które dostarczane są jej produkty. Równolegle Grupa dba o różnorodność portfolio, w tym wzbogacanie oferty o bardziej specjalistyczne produkty z grupy do zastosowań przemysłowych – mówi Prezes Ciesielski.

Jeśli chodzi o sprzedaż produktów do zastosowań przemysłowych, sytuacja ulega stopniowej poprawie. Tendencję tą odzwierciedla wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 10% w pierwszym półroczu 2021 r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2020. Dzięki rozpoczęciu produkcji z wykorzystaniem nowej linii produkcji oksyalkilatów, sprzedaż w grupie produktów do zastosowań przemysłowych rozszerzyła się o wyroby do formulacji antypiennych i niskopiennych, na co Grupa kładła nacisk od dłuższego czasu.

Zmniejszanie obostrzeń związanych z pandemią może potencjalnie w najbliższym czasie wpłynąć na wzrost sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych.

Rozwój Spółki to również inwestycje. Nowa instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych zwiększyła nominalne zdolności produkcyjne Spółki o ok. 10 tys. ton rocznie. Nowa linia produkcyjna pozwoli na wytwarzanie zwiększonych wolumenów nowoczesnych i specjalistycznych produktów. Będą to wyroby m.in. do takich branż jak: czyszczenie przemysłowe  oraz produkcja papieru.

Zakończenie inwestycji w oksyalkilaty i rozpoczęcie produkcji na pełnych mocach powinno pozytywnie wpłynąć na rezultaty osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach – mówi Rafał Zdon. Jednocześnie zakończyliśmy inwestycję w instalację pilotażową. To na niej będziemy w stanie realizować ambitne plany związane ze znacznym poszerzeniem portfolio surfaktantów przeznaczonych zarówno do aplikacji detergentowo-kosmetycznych jak i do szeregu aplikacji przemysłowych np. polimeryzacji emulsyjnej czy przemysłu budowlanego.

Do zapewnienia stabilnego rozwoju Spółki niezbędne jest odpowiedzialne działanie, zapewniające rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa, ale nie wyrządzające nadmiernej szkody środowisku naturalnemu i uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej. Umożliwia to również Spółce wchodzenie na nowe rynki sprzedaży i zdobywanie nowych, wymagających klientów, w tym międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym. – mówi Dariusz Ciesielski.

PCC EXOL od lat dba o zrównoważony rozwój, aktualnie buduje ofertę produktów wpisujących się w trend zielonej chemii, proponując klientom nową grupę produktów o nazwie GREENLINE. To pozwala Spółce być aktywną także w obszarze zrównoważonej produkcji.

Akcje i obligacje PCC EXOL są notowane na GPW w Warszawie. Spółka jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.