Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
04.05.2022

Zobacz
PCC EXOL kontynuuje dostawy certyfikowanych produktów na bazie oleju palmowego do globalnych odbiorców!

PCC EXOL kontynuuje dostawy certyfikowanych produktów na bazie oleju palmowego do globalnych odbiorców!

Kolejny audyt nadzoru zakończony sukcesem!

PCC EXOL SA od 7 lat należy do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO, aktywnie wspiera zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym. Pierwsze dostawy certyfikowanych produktów zgodnie z systemem RSPO Mass Balance Spółka zrealizowała z początkiem roku 2015.

W listopadzie bieżącego roku, międzynarodowa firma audytorska Control Union przeprowadziła w PCC EXOL SA kolejny audyt nadzoru, który zakończył się pozytywnym wynikiem. Fakt ten świadczy o spełnieniu wszystkich wymagań standardu RSPO i potwierdza, że firma może bez przeszkód dostarczać certyfikowane surfaktanty do globalnych odbiorców operujących w branży kosmetyków i detergentów oraz w przemyśle spożywczym.

Certyfikat RSPO niezbędny w procesie kwalifikacji Spółki jako dostawy surowców.  

          RSPO to nazwa systemu certyfikacji produktów i jednocześnie organizacji „The Roundtable on Sustainable Palm Oil” (Okrągły stół dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego). Misją RSPO jest taka transformacja rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, czyli począwszy od plantacji olejowej, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów, a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników.

Certyfikat RSPO to dziś konieczność na rynku surfaktantów. Stanowi on jeden z kluczowych elementów systemu kwalifikacji dostawców. Muszą go posiadać zwłaszcza Ci producenci, którzy chcą dostarczać swoje produkty dużym, międzynarodowym firmom produkującym zwłaszcza kosmetyki, detergenty, biopaliwa oraz żywność. RSPO jest pierwszym i jedynym systemem certyfikacji, który pozwala, poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, odróżnić produkty wykorzystujące olej palmowy pochodzący z plantacji, które nie przyczyniły się do zniszczenia naturalnych ekosystemów oraz nie oddziałują na nie negatywnie, a związani z tymi obszarami ludzie zachowali swoje tradycje i kulturę. 

Więcej informacji i ciekawe statystyki dostępne na stronie www.rspo.org.

Ofertę certyfikowanych chemikaliów znajdziesz na www.products.pcc.eu.